کارتن پستی سایز 9 (10 عددی)

484,000 تومان
 • کارتن پستی سایز 9
 • ابعاد 55 در 44.2 و ارتفاع 34.2
 • پنج لایه
 • بسته 10 عددی

کارتن پستی سایز 8 (10 عددی)

343,500 تومان
 • کارتن پستی سایز 8
 • ابعاد 40در45 ارتفاع 30
 • پنج لایه
 • بسته 10 عددی

کارتن پستی سایز 7 (15عددی)

331,500 تومان
 • کارتن پستی سایز 7
 • ابعاد 40در30 ارتفاع 25
 • پنج لایه
 • بسته 10 عددی

کارتن پستی سایز 6 (15عددی)

255,000 تومان
 • کارتن پستی سایز 6
 • بسته 15 عددی
 • ابعاد 45در25 ارتفاع20
 • سه لایه

کارتن پستی سایز 5 (15عددی)

237,750 تومان
 • کارتن پستی سایز 5
 • ابعاد 35 در 25 در 20
 • سه لایه
 • تعداد 15 عدد در هر بسته

کارتن پستی سایز 1/5 (60عددی)

168,000 تومان
 • کارتن پستی سایز 1/5
 • ابعاد 19 در 10 با ارتفاع 9
 • سه لایه
 • بسته 20 عددی

کارتن پستی سایز 4 (20عددی)

154,000 تومان
 • کارتن پستی سایز 4
 • ابعاد 30 در 19.5 در 19.7
 • سه لایه
 • 20 عدد در هر بسته

 کارتن پستی سایز 1 (60عددی)

141,000 تومان
 •  کارتن پستی سایز 1
 • سایز:10*15 در ارتفاع 10
 • سه لایه
 • بسته 20 عددی

کارتن پستی سایز 3(20عددی)

114,000 تومان
 • کارتن پستی سایز 3
 • 20در20 ارتفاع 15
 • سه لایه
 • بسته 20 عددی

کارتن پستی سایز 2 (20عددی)

85,000 تومان
 • کارتن پستی سایز 2
 • 20در15 ارتفاع 10
 • سه لایه
 • بسته 20 عددی