ریبون EVOLIS PRIMACY YMCKO

3,000,000 تومان
 • دستگاه سازگار :PRIMACY
 • پنل : YMCKO
 • تعداد چاپ :300
 • کد کالا : R5FP00164
 • سازنده : ژاپن

ریبون FARGO C50 K

2,760,000 تومان
 • دستگاه سازگار :FARGO C50
 • پنل : K
 • تعداد چاپ :1000
 • کد کالا : 45102
 • سازنده : ژاپن

ریبون EVOLIS PRIMACY KO

2,600,000 تومان
 • دستگاه سازگار :PRIMACY
 • پنل : KO
 • تعداد چاپ :600
 • کد کالا : R2FP00164
 • سازنده : ژاپن

ریبون رنگی SMART 30 YMCKO

2,600,000 تومان
 • دستگاه سازگار :SMART 30
 • پنل : YMCKO
 • تعداد چاپ :250
 • کد کالا : 659251
 • سازنده : اورجینال

ریبون FARGO 5000 YMCK

2,430,000 تومان
 • دستگاه سازگار :HDP5000
 • پنل : YMCK
 • تعداد چاپ :500
 • کد کالا : 84051
 • سازنده : ژاپن

ریبون FARGO 5000 FILM

2,430,000 تومان
 • دستگاه سازگار :HDP5000
 • پنل : FILM
 • تعداد چاپ :1500
 • کد کالا : 84053
 • سازنده : ژاپن

ریبون SMART 50 YMCKO

2,350,000 تومان
 • دستگاه سازگار : SMART30-SMART50
 • پنل : YMCKO
 • تعداد چاپ :250
 • کد کالا : 650643
 • سازنده : ژاپن

ریبون رنگی SMART 30 YMCKO

2,350,000 تومان
 • دستگاه سازگار :SMART30
 • پنل : YMCKO
 • تعداد چاپ :250
 • کد کالا : -
 • سازنده : ژاپن

ریبون Evolis R2131 K

1,550,000 تومان
 • دستگاه سازگار : QUANTUM
 • پنل : K
 • تعداد چاپ :3000
 • کد کالا :2131 R
 • سازنده : ژاپن

ریبون SMART 30 KO

1,490,000 تومان
 • دستگاه سازگار : 30 SMART
 • پنل :  KO
 • تعداد چاپ :600
 • کد کالا : 659235
 • سازنده : ژاپن

ریبون HITI CS200 YMCKO

1,490,000 تومان
 • دستگاه سازگار :پرینترهای هایتی cs200
 • پنل : YMCKO
 • تعداد چاپ :400
 • کد کالا : YMCKO-CS2
 • سازنده : ژاپن

ریبون EVOLIS PRIMACY K

1,450,000 تومان
 • دستگاه سازگار :PRIMACY
 • پنل : K
 • تعداد چاپ :2000
 • کد کالا : RCTP00164
 • سازنده : ژاپن